Педагогическият персонал се състои от 13 шата. От тях 3-ма са със висше образование - степен магистър и V ПКС. Останалите са специалисти. Педагогическият персонал е много отговорен, амбициозен и се грижат за децата с любов и всеотдайност. Притежават компютърна грамотност. Непедагогическият персонал е също отговорен и квалифициран. Педагогическият персонал допринася с помоща на помощния за изграждане на личности, способни да се справят с новите предизвикателства на времето.

Не е случайно и мотото на ЦДГ"Здравец" - "У всяко дете има слънце, нека му позволим да грее".

Свържете се с нас

Търсене